Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 28.5.2013, klo 14.55

ILKKA-YHTYMÄN VUODEN 2013 SÄÄSTÖTAVOITTEET TOTEUTUVAT VAPAAEHTOISIN RATKAISUIN

Ilkka-Yhtymä tiedotti 7.5.2013 käynnistävänsä heikentyneistä näkymistä johtuen kehitys- ja tehostamisohjelman. Ohjelman tavoitteena on parantaa kannattavuutta sekä varautua media-alan tuleviin muutoksiin.

Välittömänä toimenpiteenä Ilkka-Yhtymässä päätettiin aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi.

Yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa on sovittu vapaaehtoisista säästötoimista, jotka vastaavat n. yhden viikon lomarahavapaata vuonna 2013. Tämä yhdessä muiden säästötoimenpiteiden kanssa mahdollisti sen, että varsinaisia koko henkilöstöä koskevia yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja ei ollut tarvetta käynnistää. 7.5.2013 avoinna olleissa journalistien työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin 17.5.2013 ratkaisu.

Nykyisestä epävarmasta taloudellisesta tilanteesta johtuen Ilkka-Yhtymän kehitys- ja tehostamisohjelmaa jatketaan edelleen.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi