Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 7.5.2013, klo 8.30

ILKKA-YHTYMÄ ALOITTAA KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI KEHITYS- JA TEHOSTAMISOHJELMAN

Ilmoitusmarkkinoiden kehitys on ollut poikkeuksellisen heikko koko Suomessa alkuvuonna 2013. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymä-konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2012 tasosta.

Epävarmuutta toimialan kustannuskehitykseen lisää myös journalistien keskeytyneet työehtosopimusneuvottelut ja Journalistiliiton 3.5.2013 antama lakkovaroitus.

Heikentyneistä näkymistä johtuen Ilkka-Yhtymä käynnistää kehitys- ja tehostamisohjelman. Ohjelman tavoitteena on parantaa kannattavuutta sekä varautua media-alan tuleviin muutoksiin.

Välittömänä toimenpiteenä Ilkka-Yhtymässä aloitetaan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi