Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 28.3.2013, klo 15.30

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012 ON JULKAISTU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n suomenkielinen vuosikertomus vuodelta 2012 on julkaistu. Vuosikertomuksen pdf-versio on julkaistu yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Taloustieto > Vuosikertomukset.

Painetun suomenkielisen vuosikertomuksen voi tilata yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Materiaalit > Materiaalitilaus tai puhelimitse numerosta (06) 247 7125.

Vuosikertomuksen englanninkielinen versio ilmestyy myöhemmin keväällä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2012 on tänään julkaistu pdf-tiedostona yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Hallinnointi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi