Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 4.3.2013, klo 16.10

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 18.4.2013, että hallintoneuvoston jäsenmäärä olisi 25.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa/kk ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Markku Akonniemi, Juhani Hautamäki, Heikki Järvi-laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Erovuoroisten henkilöstön edustajien Timo Mäkisen ja Petri Taipaleen tilalle henkilöstö on valinnut ehdokkaaksi toimittaja Terhi Ekolan (Vaasa) ja palveluneuvoja Niina Vuolion (Seinäjoki).

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi