Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 15.2.2013, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNI TEKEE 22 MILJOONAN EURON ARVONALENTUMISKIRJAUKSEN ALMA MEDIA OSAKKUUSYHTIÖSIJOITUKSEEN

Arvonalentumistestauksien perusteella Ilkka-Yhtymä-konserni on päättänyt tehdä vuoden 2012 konsernitilinpäätöksessä 22 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen Alma Media osakkuusyhtiösijoitukseen. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Arvonalentumiskirjauksesta huolimatta konsernin omavaraisuus säilyy hyvällä tasolla. Konsernin testauslaskelmat perustuvat Alma Media-sijoituksen osalta julkiseen tietoon perustuviin johdon tekemiin arvioihin ja Alma Mediaa seuraavien analyytikkojen julkisiin ennusteisiin Alma Median tuloksentekokyvystä. Testauksessa käytetty keskimääräinen pääomakustannus (WACC) verojen jälkeen on noin 8 prosenttia.

Ilkka-Yhtymä-konsernin osakkuusyhtiösijoituksen arvonalentumista seurataan IAS 28 Sijoitukset osakkuusyrityksiin -standardin mukaisesti. Jos on viitteitä arvonalentumisesta ja tehdyt testaukset osoittavat arvonalentumisen, se kirjataan tulosvaikutteisesti. Mikäli arvonalentuminen myöhemmin palautuu, aikaisemmin kirjattu tappio palautetaan tulosvaikutteisesti.

Vuoden 2012 näkymien osalta Ilkka-Yhtymä Oyj toistaa muilta osin aiemman näkemyksensä.

Ilkka-Yhtymä-konserni julkistaa tilikauden 2012 tuloksen maanantaina 18.2.2013.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi