Ilkka-Yhtymä Oyj      Lehdistötiedote 18.12.2012, klo 12.00

I-MEDIAT OY JA ALMA MEDIA KUSTANNUS OY ALLEKIRJOITTIVAT SOPIMUKSEN TOIMITUKSELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ

Ilkka-Yhtymä Oyj tiedotti 30.8.2012 aiesopimuksesta, jonka mukaan Ilkka-Yhtymän maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen sekä Alma Median alue- ja paikallislehtiyksikkö Alma Aluemedia aloittavat laajamittaisen toiminnallisen sisältö- ja kehitysyhteistyön. Ilkka-Yhtymän kustannusyhtiö I-Mediat Oy ja Alma Media Kustannus Oy allekirjoittivat sopimuksen yhteistyön aloittamisesta tänään.

Yhteistyö käynnistyy asteittain vuoden 2013 alusta alkaen. Sen tavoitteena on parantaa lehtien toimituksellista laatua, lisätä toiminnan tehokkuutta, vauhdittaa erilaisia kehityshankkeita ja kehittää lehtien toimituksellista vastavuoroisuutta. Täydessä laajuudessaan yhteistyö on vuoden 2014 alusta. Sopimukseen ei sisälly Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja Alma Media Oyj:n omistussuhteisiin liittyviä asioita.

Yhteistyö kattaa Helsingin toimituksen ja muun valtakunnallisen uutistoiminnan, viikonvaihdesivut ja –liitteet, erikoisliitteet, radio- ja tv-sivut, hyötyjournalismin, ulkomaan uutiset sekä kulttuuri-, urheilu- ja verkkojournalismin. Lisäksi sopimukseen sisältyy laajaa koulutus- ja kehitysyhteistyötä, joka käsittää journalismin lisäksi sekä painettujen lehtien että verkon tuotekehityksen.

Osapuolet ovat käynnistäneet keskustelun yhteistyön laajentamiseksi koskemaan erikseen sovittavassa laajuudessa myös Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n, Kaleva Oy:n ja TS-Yhtymä Oy:n julkaisemia sanomalehtiä.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Matti Korkiatupa, toimitusjohtaja Ilkka-Yhtymä Oyj,
puh. 0500 162 015

Satu Takala, Ilkan ja Pohjalaisen toimituksen johtoryhmän jäsen,
Ilkan vastaava päätoimittaja,
puh. 050 523 0192

Ilkka-Yhtymä on ajan hengessä toimiva viestintäyhtymä, joka kustantaa monikanavaisia maakunta-, kaupunki- ja paikallislehtiä. Tunnetuimmat tuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen sekä painoyhtiö I-print Oy:n painopalvelut. Vuoden 2011 liikevaihto oli 50,0 milj. euroa ja liikevoitto 17,6 milj. euroa. Alma Media Oyj on Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkuusyhtiö (29,8 %).

www.ilkka-yhtyma.fi