Posti hoitaa jatkossakin I-Mediat Oy:n kustantamien tilattavien sanomalehtien jakelun. Vuoden 2015 loppuun saakka voimassa olevan sopimuksen mukaan osapuolet myös kehittävät lehtijakeluja tiiviissä yhteistyössä.

I-Mediat Oy on Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistama tytäryhtiö, jonka julkaisuista Itella jakaa molemmat maakuntalehdet; Ilkan ja Pohjalaisen sekä kaikki viisi paikallislehteä.

Ilkka-Yhtymän ja Itellan yhteistyö on jatkunut jo 30 vuotta ja se on ollut valtakunnallisesti hyvin edistyksellistä. Vuonna 1997 Seinäjoen Postikeskus ja I-print Oy:n painotalo rakennettiin vierekkäisille tonteille ja rakennukset yhdistettiin kuljettimella. Myös sanomalehtien jakelussa on tehty uusia ratkaisuja. Vuonna 2004 testattiin perusjakelun aikaistamista, jonka mukaan varhaisjakelun ulkopuolinen alue tuli olla jaettuna klo 12.00 mennessä. Kokeilun perusteella päästiin syksyllä 2006 sopimukseen koko levikkialueen parannetusta ajallisesta palvelutasosta.

Jatkohankkeena edelliselle toteutettiin vuonna 2008 varhais- ja perusjakelun yhdistämisen kokeilu Kuortaneella, Lehtimäellä ja Soinissa. Vuonna 2009 sovittiin edellä mainittujen paikkakuntien jakeluiden yhdistämisestä pysyvästi. Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaalla toimii yhdistetty jakelu 14 kunnan alueella.

Jakelun kokonaisvaltaista kehittämistä jatketaan edelleen yhteistyössä Itella Posti Oy:n kanssa. Tavoitteena on löytää uusia toteuttamiskelpoisia jakeluratkaisuja.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Korkiatupa