Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 27.01.2012, klo 13.00

MAAKUNTALEHTI ILKAN PÄÄTOIMITTAJA VAIHTUU

Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvan I-Mediat Oy:n kustantaman maakuntalehti Ilkan päätoimittaja Matti Kalliokoski on ilmoittanut siirtyvänsä 1.8.2012 alkaen Helsingin Sanomien palvelukseen. Hänestä tulee myöhemmin syksyllä lehden pääkirjoitustoimituksen esimies. Kalliokoski on työskennellyt Ilkan päätoimittajana ja vastaavana päätoimittajana vuodesta 2007 alkaen. I-Mediat Oy:n hallitus on ryhtynyt valmistelemaan vapautuvan paikan täyttämistä.

Ilkka-Yhtymän vuoden 2010 alussa käyttöönottaman johtamisjärjestelmän yhteydessä sovittiin, että maakuntalehtien yhteistä toimitusta johtaa johtoryhmä, jonka puheenjohtajuus vuorottelee Ilkan ja Pohjalaisen päätoimittajien kesken. Toiminnon johtoryhmän puheenjohtaja on myös konsernin johtoryhmän jäsen. Tammikuusta 2012 alkaen toimituksen johtoryhmän puheenjohtajaksi ja samalla konsernin johtoryhmän jäseneksi vaihtui Pohjalaisen päätoimittaja Kalle Heiskanen.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi