Ilkka-Yhtymä Oyj Sijoittajauutinen 9.9.2011, klo 10.45

ILKKA-YHTYMÄN OSAKKUUSYHTIÖT LAAAJENTAVAT MOBIILILIIKETOIMINTAANSA YRITYSOSTOLLA

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkuusyhtiöiden Arena Partners Oy:n (37,82%) ja Alma Media Oyj:n (29,8%) tytäryhtiö Arena Interactive Oy ostaa Steam Communications Oy:n koko osakekannan.

Sekä Arena Interactive että Steam Communications ovat erikoistuneet mobiilipalvelujen kehittämiseen, tuottamiseen sekä viestinvälitykseen. Yhtiöiden tuotteet ja palvelut täydentävät toisiaan eikä yhtiöillä ole päällekkäisiä asiakkuuksia. Voimavarojen yhdistäminen ja henkilöstön korkea ammattitaito luovat hyvän pohjan kasvattaa molempien yhtiöiden kotimaista ja kansainvälistä liiketoimintaa.

Steam Communications Oy jatkaa itsenäisenä Arena Interactive Oy:n tytäryhtiönä. Yritysjärjestelyn jälkeen konsernin toimipaikat ovat Helsingissä, Jyväskylässä ja Vaasassa.

Arena Partners Oy:n omistavat suomalaiset mediayhtiöt: Keskisuomalainen Oyj (37,85%), Ilkka-Yhtymä Oyj (37,82%), Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj (8,11%), Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj (8,11%) ja Länsi-Savo Oy (8,11%).

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Matti Korkiatupa, toimitusjohtaja Ilkka-Yhtymä Oyj,
hallituksen puheenjohtaja, Arena Partners Oy
puh. 0500 162 015

Tapio Moisio, hallituksen puheenjohtaja, Arena Interactive Oy
puh. 050 376 1230

LIITE: Arena Interactiven lehdistötiedote 9.9.2011

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

LEHDISTÖTIEDOTE_Arena_Interactive_09092011.pdf