Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 10.6.2011, klo 16.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on noussut yli 10 %:n (1/10) osakekaupalla, joka tehtiin 10.6.2011.

Kohdeyhtiön nimi:
Ilkka-Yhtymä Oyj

Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut:
10.6.2011

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n omistus on nyt seuraava:

  Kpl-määrä Osuus

osakepääomasta

Osuus

äänimäärästä

I-osakkeita 99 0,0004 % 0,0018 %
II-osakkeita 2.567.435 10,0036 % 2,3896 %
Yhteensä 2.567.534 10,0039 % 2,3914 %

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 25.665.208 osakkeesta (I-sarjan osakkeita 4.304.061 kpl ja II-sarjan osakkeita 21.361.147 kpl). Osakkeilla on yhteensä 107.442.367 ääntä (yhdellä I-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja II-sarjan osakkeella 1 ääni).

Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja y-tunnus:
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, y-tunnus 0214720-9

Seinäjoella 10.6.2011

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi