Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 14.4.2011, klo 17.15

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2011 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osingonmaksupäivä on 28.4.2011 ja täsmäytyspäivä 19.4.2011.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENET JA TILINTARKASTAJAT

Vuodelle 2011 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä.

Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2015 päättyvälle kaudelle Lasse Hautala, Kauhajoki, Perttu Rinta, Mikkeli, Satu Heikkilä, Helsinki, Ari Rinta-Jouppi, Vähäkyrö ja Raija Tikkala, Jurva. Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi 2015 päättyvälle kaudelle valittiin Minna Sillanpää, Seinäjoki ja Jorma Vierula, Seinäjoki.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiota korotetaan ja että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tomi Englund. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

(i) 5 § 2 momentti koskien hallintoneuvoston jäsenen eroamisikää poistetaan,
(ii) 8 § 1 momenttia muutetaan poistamalla hallituksen jäsenen eroamisikää koskevat määräykset ja nostamalla hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä kuuteen (6) jäseneen ja 8 § 3 momentti koskien hallituksen päätösvaltaisuutta poistetaan, ja
(iii) 11 § 2 momentti koskien osakkeenomistajien aloitteita yhtiökokoukselle poistetaan.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan on yhtiökokousmateriaalissa (Ilkka-Yhtymä Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi > Sijoittajat > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2011).

LAHJOITUSVALTUUTUS

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUS HALLINTONEUVOSTON LAKKAUTTAMISESTA JA SIIHEN LIITTYVÄ EHDOTUS MUUTOKSISTA YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Kari Karpoffin ehdotusta hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei hyväksytty.

Seinäjoella 14.4.2011

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi