Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 7.3.2011, klo 16.35

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET SEKÄ HALLITUKSEN PÄIVITTÄMÄT STRATEGISET TAVOITTEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 14.4.2011, että hallintoneuvoston jäsenmäärä olisi 25.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioita korotetaan ja että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa/kk (tällä hetkellä 1 000 euroa) ja kokouspalkkiona 400 euroa (350 euroa) kokoukselta ja jäsenille 400 euroa (350 euroa) kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Lasse Hautala, Perttu Rinta, Satu Heikkilä, Ari Rinta-Jouppi ja Raija Tikkala valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle sekä erovuoroisten Mauri Hietalan ja Jaakko Rintalan tilalle uusina jäseninä valitaan Minna Sillanpää ja Jorma Vierula. Erovuorossa oleva Mikko Koskinen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen erovuoroiset jäsenet Seppo Paatelainen (2011) ja Tapio Savola (2011) valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle ja että hallitusta täydennetään yhdellä uudella jäsenellä.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on päivittänyt strategiset tavoitteet, jotka ovat seuraavat: ROE 15 %, ROI 10 % ja omavaraisuusaste 40 %.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi