Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 4.11.2010, klo 12.00

ILKKA-YHTYMÄLTÄ LAHJOITUS VAASAN YLIOPISTOLLE JA ETELÄ-POHJANMAAN KORKEAKOULUSÄÄTIÖLLE

Ilkka-Yhtymä Oyj lahjoittaa yhteensä 100 000 euroa yliopistokoulutuksen ja tutkimushankkeiden tukemiseen omalla toiminta-alueella. Lahjoituksen saajina ovat Vaasan yliopisto (50 000 euroa) ja Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö (50 000 euroa).

Voimakas Vaasan yliopisto ja Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukeskus tukevat sekä pohjalaismaakuntien elinkeinoelämän kehittymistä että alueen nuorison opiskelumahdollisuuksia yhdessä alueella toimivien ammattikorkeakoulujen kanssa. Lahjoituksella Ilkka-Yhtymä haluaa olla omalta osaltaan tukemassa laadukasta pohjalaista koulutustarjontaa.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n 19.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vuonna 2010 enintään 100 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Ilkka-Yhtymä on ajan hengessä toimiva viestintäyhtymä, joka kustantaa monikanavaisia maakunta-, kaupunki- ja paikallislehtiä. Tunnetuimmat tuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen sekä painoyhtiö I-print Oy:n painopalvelut. Vuoden 2009 liikevaihto oli 48,8 milj. euroa ja liikevoitto 21,5 %. Alma Media Oyj on Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkuusyhtiö (20,3 %).