Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 4.11.2010, klo 18.48

ILKKA-YHTYMÄ OYJ OSTI 7.250.000 ALMA MEDIA OYJ:N OSAKETTA

Ilkka-Yhtymä Oyj on tänään ostanut Kai Mäkelän ja hänen lastensa omistamalta Oy Herttaässä Ab:ltä 7.250.000 Alma Media Oyj:n osaketta. Osakkeiden kauppahinta maksetaan käteisellä ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n antamalla uudella vaihtovelkakirjalainalla, joka on vapaasti luovutettavissa. Ilkka-Yhtymän hallituksen päätös vaihtovelkakirjalainan antamisesta perustuu yhtiökokouksen 19.4.2010 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Kauppahinnan käteisosuus on 30.000.350 euroa. Lisäksi Ilkka-Yhtymä on päättänyt antaa myyjälle 20.000.000 euron vaihtovelkakirjalainan, jonka korko on 12 kk euribor + 2 % ja laina-aika kuusi vuotta. Laina on vaihdettavissa enintään 2.835.000 Ilkka-Yhtymän II-sarjan uuteen tai yhtiön hallussa olevaan osakkeeseen siten, että puolet velkakirjoista on vaihdettavissa 2.1.2012 alkaen 1.417.500 osakkeeseen ja puolet velkakirjoista 1.11.2014 alkaen 1.417.500 osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssi on pyöristettynä 7,05 euroa. Osakkeiden vaihtokurssi merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ilkka-Yhtymän ennen velkakirjojen vaihtamista maksamat osingot ja muu varojenjako hyvitetään alentamalla vaihtokurssia. Mikäli vaihdettavan velkakirjan yhteenlaskettu vaihtokurssi alittaa sen nimellisarvon vaihtokurssin alentamisen vuoksi, yhtiö maksaa erotuksen valintansa mukaan rahana tai osakkeina.

Mikäli yhtiö antaa vaihdossa uusia osakkeita, yhtiön osakkeiden lukumäärä voi velkakirjojen vaihtojen seurauksena nousta enintään 2.835.000 II-sarjan osakkeella. Mikäli yhtiö antaa vaihdossa uusia osakkeita, vaihdossa annettavat Ilkka-Yhtymän osakkeet ovat enintään 9,9 % Ilkka-Yhtymän osakkeiden lukumäärästä ja 2,6 % Ilkka-Yhtymän osakkeiden äänimäärästä vaihdon jälkeen.

Ilkka-Yhtymän omistus Alma Mediassa on osakekaupan jälkeen 22.489.186 osaketta, mikä on 29,96 % Alma Median kaikista osakkeista. Osakekauppa jatkaa Ilkka-Yhtymän kasvustrategian toteuttamista. Ilkka-Yhtymän tavoitteena on toimia pitkäaikaisena omistajana Alma Mediassa ja olla mukana kehittämässä sen tulevaa liiketoimintaa.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Ilkka-Yhtymä on ajan hengessä toimiva viestintäyhtymä, joka kustantaa monikanavaisia maakunta-, kaupunki- ja paikallislehtiä. Tunnetuimmat tuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen sekä painoyhtiö I-print Oy:n painopalvelut. Vuoden 2009 liikevaihto oli 48,8 milj. euroa ja liikevoitto 21,5 %. Alma Media Oyj on Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkuusyhtiö (29,96 %).