Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 7.6.2010, klo 10.10

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNIIN KUULUVAN I-MEDIAT OY:N YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvan kustannustoimintaa harjoittavan I-Mediat Oy:n 17.5.2010 aloitetut yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Yt-neuvottelut koskivat I-Mediat Oy:n pääasiassa maakuntalehtien toimituksessa työskentelevää teknisen valmistuksen ja tiedon hallinnan henkilökuntaa.

Neuvottelun aiheena oli sanomalehtien toimitusprosessissa tapahtuvat muutokset sekä sisäisen ja ulkoisen yhteistyön lisääntyminen.

Neuvottelujen seurauksena kahdeksan henkilön työsuhde päättyy. Henkilöstövaikutusten arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan vuoden 2011 aikana.

Seinäjoella 7.6.2010

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

I-Mediat Oy on Ilkka-Yhtymä Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka julkaisee monikanavaisia maakuntalehtiä Ilkka ja Pohjalainen, viittä paikallislehteä ja kahta kaupunkilehteä.