Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 10.5.2010, klo 15.15

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNIIN KUULUVA I-MEDIAT OY ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT

Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluva kustannustoimintaa harjoittava I-Mediat Oy aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat I-Mediat Oy:n pääasiassa maakuntalehtien toimituksessa työskentelevää teknisen valmistuksen ja tiedon hallinnan henkilökuntaa.

Neuvottelun aiheena on sanomalehtien toimitusprosessissa tapahtuvat muutokset sekä sisäisen ja ulkoisen yhteistyön lisääntyminen.

Neuvottelut saattavat johtaa työsuhteiden osa-aikaistamisiin ja irtisanomisiin.

Neuvottelujen piiriin kuuluu noin 20 henkilöä.

Seinäjoella 10.5.2010

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

I-Mediat Oy on Ilkka-Yhtymä Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka julkaisee monikanavaisia maakuntalehtiä Ilkka ja Pohjalainen, viittä paikallislehteä ja kahta kaupunkilehteä.