Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 20.4.2010, klo 14.45

 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n
osakepääomasta on noussut yli 5 %:n (1/20) osakekaupalla, joka tehtiin 19.4.2010.
Kohdeyhtiön nimi:

Ilkka-Yhtymä Oyj

 

Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut:

19.4.2010

 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n omistus on nyt seuraava:

 

  Kpl-määrä Osuus
osakepääomasta
Osuus
äänimäärästä
I-osakkeita 99 0,0004 % 0,0018 %
II-osakkeita 1.527.591 5,9520 % 1,4218 %
Yhteensä 1.527.690 5,9524 % 1,4236 %

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 25.665.208 osakkeesta (I-sarjan osakkeita 4.304.061 kpl ja II-sarjan osakkeita 21.361.147 kpl). Osakkeilla on yhteensä 107.442.367 ääntä (yhdellä I-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja II-sarjan osakkeella 1 ääni).

 

Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja y-tunnus:

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, y-tunnus 0214720-9

 

Seinäjoella 20.4.2010

 

 

 

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

 

 

 

 

Matti Korkiatupa

toimitusjohtaja

 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj

puh. 0500-162 015

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka-yhtyma.fi