Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 29.3.2010, klo 14.25

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ VUOSIKOOSTE 2009 JULKAISTU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n suomenkielinen vuosikertomus vuodelta 2009 on julkaistu. Vuosikertomuksen pdf-versio on julkaistu yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Taloustieto > Vuosikertomukset.

Painetun suomenkielisen vuosikertomuksen voi tilata yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Materiaalit > Materiaalitilaus tai puhelimitse numerosta (06) 247 7125.

Vuosikertomuksen englanninkielinen versio ilmestyy huhtikuussa.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2009 on tänään julkaistu pdf-tiedostona yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Hallinnointi.

Kooste vuoden 2009 aikana julkaistuista tiedotteista on saatavilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi kohdassa Sijoittajat > Tiedotteet > Kooste vuoden 2009 tiedotteista.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi