Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 4.12.2009, klo 9.00

ILKKA-YHTYMÄN PAINOYHTIÖ I-PRINT LAAJENTAA HANKINTAYHTEISTYÖTÄÄN

Ilkka-Yhtymän painoyhtiö I-print Oy on sopinut Keskisuomalainen-konserniin kuuluvan Lehtisepät Oy:n ja Alma Median kanssa merkittävimpien painomateriaalien yhteishankinnasta. Sopimuksen piiriin kuuluvat tällä hetkellä painopaperit, painovärit sekä painolevyt. Ilkka-Yhtymän osalta näiden hankintojen kokonaisarvo on noin 6 milj. euroa vuodessa. I-print Oy ja Lehtisepät Oy ovat tehneet vastaavaa hankintayhteistyötä jo vuodesta 2000 lähtien.

Yhteishankinnat ovat luonteva muoto sanomalehtialan yhteistyölle, jonka merkitys korostuu mediatoimialan murroksessa. Tavoitteena on tehostaa hankintaprosesseja ja parantaa materiaalien laatua entisestään. Käynnistyvä entistä laajempi hankintayhteistyö voi myös antaa paremmat edellytykset kotimaisten materiaalien, kuten sanomalehtipaperin ja painovärien, kehitystyölle.

Seinäjoella 4.12.2009

Ilkka-Yhtymä Oyj

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Seppo Lahti, I-print Oy
puh. 050-465 8864

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi