Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 10.12.2009, klo 9.20

ILKKA-YHTYMÄN KEHITYSOHJELMAAN LIITTYVÄT ELÄKEJÄRJESTELYT

Ilkka-Yhtymässä käynnistettiin keväällä 2009 koko konsernia koskeva kehitysohjelma vuosille 2010–2011. Kehitysohjelman tavoitteena on varautua pitkäaikaisen taantuman aiheuttamaan markkinatilanteen heikkenemiseen ja turvata monikanavaisten maakunta-, kaupunki- ja paikallislehtien sekä painotoiminnan kilpailu- ja tuloksentekokyky. Konsernin toimintoja kehitetään sisäisiä prosesseja tehostamalla, verkostoitumalla sekä muokkaamalla järjestelmiä ja rakenteita niitä tukeviksi.

Osana tätä kehitysohjelmaa toteutetaan 21 henkilön kanssa eläkejärjestely. Eläkejärjestelyjen kustannussäästöt realisoituvat täysimääräisenä vuoden 2010 puolen välin jälkeen.

Ilkka-Yhtymä Oyj

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi