Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 9.11.2009, klo 14.25

Ilkka-Yhtymän sulautuvien kustannusyhtiöiden nimi ja konsernin johtoryhmän kokoonpano 1.1.2010

Ilkka-Yhtymässä käynnistettiin keväällä 2009 koko konsernia koskeva kehitysohjelma vuosille 2010 – 2011. Konsernin toimintoja kehitetään monikanavaisten sanomalehtien ja painotoiminnan kilpailukyvyn ja tuloksentekokyvyn turvaamiseksi.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 25.5.2009, että konsernin kolmessa eri yhtiössä (Vaasa Oy, Sanomalehti Ilkka Oy, Pohjanmaan Lähisanomat Oy) harjoitettava kustannustoiminta tullaan keskittämään yhteen yhtiöön 1.1.2010. Muutos korostaa eri lehtibrändien Ilkan, Pohjalaisen sekä paikallis- ja kaupunkilehtien roolia omilla ilmestymisalueillaan. Yhdistyvän kustannusyhtiön nimi tulee olemaan I-Mediat Oy.

Osana kehitysohjelmaa otetaan konsernissa käyttöön matriisijohtaminen, jonka tavoitteena on entistä laadukkaampi toiminnan ohjaus kaikissa toiminnoissa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on nimittänyt konsernille uuden johtoryhmän vuoden 2010 alusta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii konsernijohtaja Matti Korkiatupa, joka tulee toimimaan myös I-Mediat Oy:n toimitusjohtajana. Jäseninä toimivat I-print Oy:n toimitusjohtaja Seppo Lahti, tulevan yhdistetyn kustannusyhtiön I-Mediat Oy:n toimituksen johtoryhmän puheenjohtaja, päätoimittaja Matti Kalliokoski, Ilkka-Yhtymä Oyj:n talousjohtaja Paula Anttila ja henkilöstöpäällikkö Paula Mahlamäki. Edellisten lisäksi konsernin laajennetun johtoryhmän jäseniksi on nimitetty tulevan yhdistetyn kustannusyhtiön I-Mediat Oy:n kuluttajamarkkinoinnista ja sanomalehti Pohjalaisen liiketoiminnasta vastaava johtaja Päivi Sairo, yritysmarkkinoinnista ja sanomalehti Ilkan liiketoiminnasta vastaava johtaja Hannu Uusihauta, Pohjalaisen tuleva päätoimittaja Kalle Heiskanen, paikallislehdistä vastaava johtaja Sauli Harjamäki, verkko- ja mobiililiiketoiminnasta vastaava johtaja Marko Orpana, Ilkka-Yhtymä Oyj:n kehitys-ja tietohallintopäällikkö Ari Monni ja I-print Oy:n markkinointipäällikkö Anna-Maija Uitto.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi