Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 22.10.2009, klo 15.10

ILKKA-YHTYMÄN VAASAN PAINOYKSIKÖN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

Ilkka-Yhtymä Oyj tiedotti 29.4.2009 HSS Media Ab:n ilmoittaneen, että Ilkka-Yhtymän painoyhtiö I-print Oy:n ja HSS Media Ab:n välinen pitkäaikainen, 1.1.2000 alkanut painosopimus päättyy, koska HSS Media Ab:n kustantamat sanomalehdet siirtyvät painettavaksi HSS Media Ab:n ja Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n perustamaan uuteen yhteisyritykseen vuoden 2010 puolivälin jälkeen. Samoin Ilkka-Yhtymä Oyj:n aikaisemman ilmoituksen mukaisesti HSS Media Ab ja I-print Oy neuvottelivat edellä mainitun painosopimuksen jatkamisesta kesään 2010 saakka. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina, joten painosopimus päättyy alkuperäisen sopimuksen mukaisesti 31.12.2009. Tämän seurauksena I-print Oy aloitti yt-neuvottelut 31.8.2009 HSS Media Ab:n lehtien painamisesta vastanneen Vaasan painoyksikön toiminnan lopettamiseksi ja painotoiminnan keskittämiseksi Seinäjoelle vuoden 2010 alkupuolella.

Yt-neuvottelut päättyivät 22.10.2009 ja koskivat I-print Oy:n Vaasan painon ja huoltotiimin 18 henkilöä. Neuvottelujen lopputuloksena neljä henkilöä siirtyy I-print Oy:n Vaasan yksiköstä Seinäjoen yksikköön, kolme henkilöä eläkkeelle ja seitsemän henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen.

HSS Median lehtien osuus I-print Oy:n liikevaihdosta on ollut sopimuksen voimassaoloaikana vuositasolla runsas 10 prosenttia. Kahtena viime vuotena osuus I-print Oy:n liikevaihdosta on ollut n. 15 prosenttia ja Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdosta n. 5 prosenttia.

Painotoiminnan keskittäminen Seinäjoelle ei vaikuta Ilkka-Yhtymän loppuvuoden 2009 näkymiin.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi