Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 6.10.2009, klo 9.40

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN,
YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N UUDET OSAKKEET MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

Ilkka-Yhtymä Oyj:n (”Ilkka-Yhtymä” tai ”Yhtiö”) osakeannissa 7.-25.9.2009 merkityt yhteensä 10 999 375 uutta II-sarjan osaketta on merkitty kaupparekisteriin tänään 6.10.2009.

Nyt rekisteröidyt uudet II-sarjan osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä Ilkka-Yhtymän vanhojen II-sarjan osakkeiden kanssa arviolta 7.10.2009.

Ilkka-Yhtymän osakkeiden kokonaismäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 25 665 208 kappaletta. NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Pre-listalla listattujen I-sarjan osakkeiden lukumäärä on 4 304 061 kappaletta ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla listattujen II-sarjan osakkeiden lukumäärä on 21 361 147 kappaletta. Jokainen Ilkka-Yhtymän I-sarjan osake oikeuttaa kahteenkymmeneen (20) ääneen ja jokainen Ilkka-Yhtymän II-sarjan osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Ilkka-Yhtymän yhtiökokouksissa. Ilkka-Yhtymän osakepääoma on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 6 416 302 euroa. Osakeannilla kerätyt varat merkittiin osakkeen nimellisarvoa vastaavalta osalta, eli 0,25 eurolta osaketta kohden, Yhtiön osakepääomaan ja nimellisarvon ylittävältä osalta, eli 3,38 eurolta osaketta kohden, Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden Yhtiön jakamaan osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä muut osakkeenomistajien oikeudet Ilkka-Yhtymässä rekisteröintipäivästä 6.10.2009 lukien.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Ilkka-Yhtymä Oyj ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille tai muutoin Direktiiviin 2003/71/EY perustuvien, esitevelvollisuutta koskevien poikkeusten perusteella.