Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 11.9.2009, klo 10.00

Ilkka-Yhtymän vararahaston alentaminen

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2009 tekemä päätös vararahaston alentamisesta 12.837.354,95 eurolla on Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämän luvan perusteella pantu täytäntöön.

Alentamisen jälkeen yhtiön taseessa 31.12.2008 olleen vararahaston määrä on nolla. Alentamismäärä on siirretty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi