Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 30.9.2009, klo 14.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN,
YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakeannin alustava tulos

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakeannin merkintäaika päättyi 25.9.2009. Alustavan tuloksen mukaisesti osakeannin merkintöjen kokonaismäärä oli noin 12,7 miljoonaa osaketta, joka vastaa noin 116 prosenttia osakeannissa tarjotuista 10 999 375 osakkeesta. Merkintäoikeuksien perusteella tapahtuneessa ensisijaisessa merkinnässä merkittiin alustavasti noin 10,6 miljoonaa osaketta, joka vastaa noin 96,6 prosenttia kaikista tarjotuista osakkeista. Ilman merkintäoikeuksia tapahtuneessa henkilöstöannissa merkittiin alustavasti 65 000 osaketta, joka vastaa noin 0,6 prosenttia kaikista tarjotuista osakkeista. Loput merkinnöistä tehtiin ilman merkintäoikeuksia tapahtuneessa, kaikille sijoittajille tarjotussa toissijaisessa merkinnässä. Alustavan tuloksen perusteella Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan antamaa merkintätakausta ei tulla käyttämään.

Kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkoi omana lajinaan 28.9.2009. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Ilkka-Yhtymä Oyj:n nykyiseen II-sarjan osakelajiin, kun osakeannissa merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 6.10.2009 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla alkaa arviolta 7.10.2009. Ilman merkintäoikeuksia tehtyjen merkintöjen perusteella allokoitavat osakkeet kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta 7.10.2009 suoraan varsinaisina Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan osakkeina.

Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan arviolta 5.10.2009 Yhtiön hallituksen hyväksyttyä osakeannin ensisijaisessa ja toissijaisessa merkinnässä tehdyt merkinnät.

Ilkka-Yhtymä Oyj

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Ilkka-Yhtymä Oyj ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille tai muutoin Direktiiviin 2003/71/EY perustuvien, esitevelvollisuutta koskevien poikkeusten perusteella.