Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 25.8.2009, klo 18.00

Ilkka-Yhtymän ja HSS Median painosopimus päättyy 31.12.2009 ja Ilkka-Yhtymä käynnistää yt-neuvottelut Vaasan painoyksikön toiminnan lopettamiseksi

Ilkka-Yhtymä Oyj tiedotti 29.4.2009 HSS Media Ab:n ilmoittaneen, että Ilkka-Yhtymän painoyhtiö I-print Oy:n ja HSS Media Ab:n välinen pitkäaikainen, 1.1.2000 alkanut painosopimus päättyy, koska HSS Media Ab:n kustantamat sanomalehdet siirtyvät painettavaksi HSS Media Ab:n ja Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n perustamaan uuteen yhteisyritykseen vuoden 2010 puolivälin jälkeen.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n aikaisemman ilmoituksen mukaisesti HSS Media Ab ja I-print Oy ovat neuvotelleet edellä mainitun painosopimuksen jatkamisesta kesään 2010 saakka. Neuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina, minkä seurauksena painosopimus päättyy alkuperäisen sopimuksen mukaisesti 31.12.2009.

I-print Oy:n Vaasan painoyksikkö on vastannut HSS Media Ab:n lehtien painamisesta. Päättyvän painosopimuksen vuoksi I-print Oy tulee keskittämään kaiken painotoiminnan Seinäjoelle vuoden 2010 alkupuolella. Yhtiö aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstön kanssa I-print Oy:n Vaasan painoyksikön toiminnan lopettamiseksi 31.12.2009 ja toiminnan siirtämisestä Seinäjoelle. Vaasan paino työllistää 15 henkilöä.

HSS Median lehtien osuus I-print Oy:n liikevaihdosta on ollut sopimuksen voimassaoloaikana vuositasolla runsas 10 prosenttia. Kahtena viime vuotena osuus I-print Oy:n liikevaihdosta on ollut n. 15 prosenttia ja Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdosta n. 5 prosenttia.

Painotoiminnan keskittäminen Seinäjoelle ei vaikuta Ilkka-Yhtymän vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksessa esitettyihin loppuvuoden näkymiin.

Seinäjoella 25.8.2009

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi