Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 31.8.2009, klo 13.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN

Ilkka-Yhtymä Oyj (”Ilkka-Yhtymä” tai ”Yhtiö”) julkistaa tänään Finanssivalvonnan hyväksymän listalleottoesitteen. Ilkka-Yhtymän hallituksen päätös osakeannin aloittamisesta ja osakeannin ehdot on julkistettu perjantaina 28.8.2009.

Listalleottoesite on saatavilla tästä päivästä alkaen Yhtiön kotisivulla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi sekä arviolta viimeistään 7.9.2009 alkaen osakeannin merkintäpaikoista. Esite on saatavilla myös Nordea Pankki Suomi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.nordea.fi/sijoita.

Ilkka-Yhtymä Oyj

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Rajoitusteksti:

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Ilkka-Yhtymä Oyj ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille tai muutoin Direktiiviin 2003/71/EY perustuvien, esitevelvollisuutta koskevien poikkeusten perusteella.