Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 25.5.2009, klo 10.30

Ilkka-Yhtymässä kustannustoiminta yhteen yhtiöön

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 25.5.2009, että konsernin kolmessa eri yhtiössä harjoitettava kustannustoiminta keskitetään yhteen yhtiöön, jonka päätoimipaikat tulevat olemaan Vaasassa ja Seinäjoella vuoden 2010 alusta. Muutos korostaa eri lehtibrändien Ilkan, Pohjalaisen sekä paikallis- ja kaupunkilehtien roolia omilla ilmestymisalueillaan. Päätös liittyy konsernin meneillään olevaan kehittämisohjelmaan vuosille 2010 – 2011.

Muutoksen tavoitteena on konsernin monikanavaisten sanomalehtien kilpailu- ja tuloksentekokyvyn turvaaminen. Konsernin kustannustoimintoja kehitetään asiakaslähtöisesti sisäisiä prosesseja tehostamalla, verkostoitumalla sekä muokkaamalla järjestelmiä ja rakenteita toimintaa tukeviksi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi