Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 2.4.2009, klo 16.40

Ilkka-Yhtymä Oyj:n yt-neuvottelut päättyivät

Ilkka-Yhtymässä on käyty yt-neuvottelut liittyen muuttuneesta markkinatilanteesta johtuvaan ilmoitusmyynnin ja painotoiminnan volyymien supistumiseen. Neuvottelut konsernissa alkoivat 12.3.2009 ja päättyivät 2.4.2009.

Neuvotteluissa saavutettu ratkaisu merkitsee pääosin henkilöstön kanssa sovittua lomarahoja koskevaa järjestelyä. Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvassa tuotantoyhtiö I-print Oy:ssä neuvottelut päättyivät lomarahoja koskevan järjestelyn lisäksi 6 henkilön irtisanomiseen tuotannollisista syistä.
Näiden toimenpiteiden arvioidaan tuovan kustannussäästöjä seuraavan 12 kuukauden aikana n. 1 Meur, josta merkittävä osa kirjataan ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen.

Kevään 2009 aikana Ilkka-Yhtymässä on käynnistetty koko konsernia koskeva kehitysohjelma, jonka tavoitteena on varautua pitkäaikaisen taantuman aiheuttamaan markkinatilanteen heikkenemiseen. Konsernin toimintoja tullaan kehittämään monikanavaisten sanomalehtien ja painotoiminnan kilpailukyvyn ja tuloksentekokyvyn turvaamiseksi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi