Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 3.3.2009, klo 9.15

Ilkka-Yhtymä Oyj käynnistää kehittämisohjelman 2010-2011 ja yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut

Ilkka-Yhtymä käynnistää koko konsernia koskevan kehitysohjelman. Kehittämisohjelman tavoitteena on varautua pitkäaikaisen taantuman aiheuttamaan markkinatilanteen heikkenemiseen ja turvata monikanavaisten maakunta-, kaupunki- ja paikallislehtien sekä painotoiminnan kilpailu- ja tuloksentekokyky. Konsernin toimintoja kehitetään sisäisiä prosesseja tehostamalla, verkostoitumalla sekä muokkaamalla järjestelmiä ja rakenteita niitä tukeviksi.

Samanaikaisesti Ilkka-Yhtymä Oyj aloittaa koko konsernia koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstön kanssa. Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa työvoiman määrä muuttuneesta markkinatilanteesta johtuvaan ilmoitusmyynnin ja painotoiminnan volyymien supistumiseen. Sopeuttamistarve pyritään toteuttamaan ensisijaisesti vapaaehtoisilla järjestelyillä ja lomautuksilla, joilla tavoitellaan merkittäviä säästöjä seuraavan 12 kuukauden aikana.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on päivittänyt strategiset tavoitteet, jotka ovat seuraavat: ROE 20 %, ROI 15 % ja omavaraisuusaste 40 %.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi